PDA

View Full Version : Hướng Dẫn | Kinh Nghiệm Chơi  1. Hướng dẫn Giờ sự kiện mupvp
  2. Hướng dẫn Hưỡng dẫn cơ bản, lệnh,offattack,cộng hưởng
  3. Hướng dẫn Hưỡng dẫn nạp thẻ, tỉ lệ chuyển đổi,mốc tích nạp