PDA

View Full Version : Thông Báo Thông tin Openbeta Mupvponline Máy chủ ArenaAdministrator
01-06-2020, 03:08 PM
������ MUPVP KEPPOINT MÁY CHỦ MỚI ARENA
✅ ALPHAT TEST 07/03/2020
✅ OPENBETA 20H 14/03/2020
✅ RESET IN GAME OF ATTACK OF RESET AUTO
✅ GIỚI HẠN RESET 20l/1 NGÀY
✅ EXP 1000x DROP 40% NGỌC 5%
✅ SUP NO PK 800x
✅ KEPPOINT 1LV=2POINT GIỚI HẠN CỘT 150K
✅ OFF BÁN HÀNG = B S WCOI
✅ KHÔNG WEB SOP KHÔNG SUP VIP
✅ KHÔNG TOP NẠP THẺ
✅ BÁN ĐỒ EXC CẤP 1,W2 KHI OPEN GAME
==============================
������ DROP MUPVP
✅ Box 1 đồ hoàn hảo cấp 1 nhẫn dây chuyền
✅ Box 2 đồ hoàn hảo cấp 1>3 nhẫn dây chuyền
✅ Box 3 ngọc , cụm ngọc các loại
✅ Box 4 ngọc , cụm ngọc các loại
✅ Box 5 ngọc , cụm ngọc các loại,lông vũ,hhht,khuôn 4,5
✅ Đồ hoàn hảo cấp 1>7 rơi all map theo lv qoái
==============================
������ DROP BOSS MUPVP
✅ Kundun > set item ( hiện tại Arena 80,13 Dung3 32,58 Aida2 100,156 K7 )
✅ Medu > hoàn hảo 380 ( hiện theo sự kiện )
✅ Nhện > hoàn hảo 3 slot socket ( hiện theo sự kiện)
✅ Erohim > vũ khí ss2 đồ Hắc Thần all class Nguyên liệu w3 ( đồ cấp cao )
✅ Kê Vương > vũ khí cấp cao 20h hồi sau khi chết ( loren1 192 . 129 )
✅ Thỏ Ngoc Summer > ngọc,ngọc socket
==============================
������ MÁY CHAOS TỈ LỆ
✅+ 10 100%
✅+ 11 100%
✅+ 12 80%
✅+ 13 40%
✅+ 14 80%
✅+ 15 30%
✅ W2 70% W3 40%
✅ NPC CỘNG HƯỞNG 100%
==============================
������ EVEN , ĐUA TÔP MUPVP
✅ Đật giới hạn reset nhận ngay set full thần
✅ Đua top chủng tộc 10 ngày
✅ Đua top all 7 ngày
✅ Đua top all 3 ngày
✅ Đua top kill boss
✅ Đua top tu tiên
-------------------------------------
✅Trang chủ :mu-pvponline .com
✅ Facebook : https://www.facebook.com/MUpvponline-375185596590552/ (https://www.facebook.com/MUpvponline-375185596590552/?__tn__=K-R&eid=ARC0MTGSySs2RJxYrpSskLn9F86WK-6NxXO5kjUyWCQzRA5cN-cwOcF4Y1c5W13RAxmfpbxd0UpVGcjc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDqk9eime4cPAXSx0WtsE7h6aSlSToN M87jNCR5aslAOs-3A2C8Tf29U4VsJG-lOiPayYK_SOy_GithKohuIvbLEl53l5_g49ZujJ4F9cvjqsV57 ZJLoKtK1fVMc9xamY_aja8zkwab0lzvhXohmoe7tQPCcngLegJ PmIuAVqtQK5GwzdLTYPXi18FDZpbHZ9PflYf67fVz7DiCrUTQH O4Dmy4zMin6vQWbS_Y5xOhXhy8_p1C0vT_ZfPM7AVOtxQgcWc8 BjUSFh_TxKPTjtdASTgtB2NbgwqYYdcM5CMghSnQjeQuQ25Dr-S7rm-qElJ1NOLj7623O1cBEO6ocWtw)
✅ Groups : https://www.facebook.com/groups/759123657871776/?ref=bookmarks (https://www.facebook.com/groups/759123657871776/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDqk9eime4cPAXSx0WtsE7h6aSlSToN M87jNCR5aslAOs-3A2C8Tf29U4VsJG-lOiPayYK_SOy_GithKohuIvbLEl53l5_g49ZujJ4F9cvjqsV57 ZJLoKtK1fVMc9xamY_aja8zkwab0lzvhXohmoe7tQPCcngLegJ PmIuAVqtQK5GwzdLTYPXi18FDZpbHZ9PflYf67fVz7DiCrUTQH O4Dmy4zMin6vQWbS_Y5xOhXhy8_p1C0vT_ZfPM7AVOtxQgcWc8 BjUSFh_TxKPTjtdASTgtB2NbgwqYYdcM5CMghSnQjeQuQ25Dr-S7rm-qElJ1NOLj7623O1cBEO6ocWtw&__tn__=K-R)