Cách 1
Nap qua ung dung ví MOMO
sdt id ví 0982404687
10K = 12.000 Gcent

Cách 2
Nap qua ung dung ví Zalo Pay
sdt id ví 0982404687
10K = 12.000 Gcent

Cách 3
Nap qua hinh thuc CK
CTK DOAN HUU CONG
CHI NHÁNH Tu SƠN,TiNH BaC NINH
STK 43310000380947
Ngan hang BIDV
10K = 12.000 Gcent

Cách 4
Nap bang car Viettel
10K = 10.000 Gcent

tích nạp

100.000 50b 50s

200.000 1 sói tấn công hoặc phòng thủ

500.000 02 bộ nguyên liệu wing3 ( có thể nhận w3 luck thay nguyên liệu )

1.000.000 01 bộ Ring Pedan full exc + 15

1.500.000 01 vũ khí rồng cấp 2 full + 15 full socket khuôn 3

2.000.000 nâng cấp 01 w3 thành siêu w4 full dòng + 15

3.000.000 01 set Huyết Thần full Thần + 15 5op socket khuôn 3

4.000.000 nâng cấp bộ Ring Peden full 5 socket khuôn 5 ( tùy chọn công thủ )

5.000.000 nâng cấp sét Huyết Thần full khuôn 3 thành sét Thánh Thần full Thần khuôn 4

7.000.000 nâng cấp sét Thánh Thần full khuôn 4 thành sét Thức Tỉnh full Thần khuôn 5

Mupvponline