������ MUPVP KEPPOINT MÁY CHỦ MỚI NORIA
ALPHAT TEST 06/07/2019
OPENBETA 20H 12/07/2019
RESET IN GAME OF ATTACK OF RESET AUTO
MAX RESET 500
GIỚI HẠN RESET 20l/1 NGÀY
EXP 700x DROP 40% NGỌC 5%
SUP NO PK 600x
KEPPOINT 1LV=5POINT GIỚI HẠN CỘT 350K
OFF BÁN HÀNG = B S WCOI
KHÔNG WEB SOP KHÔNG SUP VIP
KHÔNG TOP NẠP THẺ
BÁN ĐỒ EXC CẤP 1 KHI OPEN GAME
==============================
������ DROP MUPVP
Box 1 đồ hoàn hảo cấp 1 nhẫn dây chuyền
Box 2 đồ hoàn hảo cấp 1>3 nhẫn dây chuyền
Box 3 ngọc , cụm ngọc các loại
Box 4 ngọc , cụm ngọc các loại
Box 5 ngọc , cụm ngọc các loại,lông vũ,hhht,khuôn 4,5
Đồ hoàn hảo cấp 1>7 rơi all map theo lv qoái
==============================
������ DROP BOSS MUPVP
Kundun > set item x5 món ( hiện tại Arena 80,13 Dung3 32,58 Aida2 100,156 K7 )
Medu > hoàn hảo 380 x5 món ( hiện theo sự kiện )
Nhện > hoàn hảo 3 slot socket x5 món ( hiện theo sự kiện)
Erohim > vũ khí ss2 đồ Hắc Thần all class Nguyên liệu w3 ( đồ cấp cao ) 12h hồi sau khi chết
KeVuong > vũ khí cấp cao 20h hồi sau khi chết (chỉ hiện ở sever pk loren 192 . 129 )
Thỏ Ngoc Semmer > ngọc các loại và ngọc socket
==============================
������ MÁY CHAOS TỈ LỆ
+ 10 100%
+ 11 100%
+ 12 80%
+ 13 40%
+ 14 80%
+ 15 30%
W2 70% W3 40%
NPC CỘNG HƯỞNG 100%
==============================
������ EVEN , ĐUA TÔP MUPVP
Đật giới hạn reset nhận ngay set full thần
Đua top chủng tộc 10 ngày
Đua top all 7 ngày
Đua top all 3 ngày
-------------------------------------
Trang chủ :mu-pvponline .com