/addstr xxx tăng point sức mạnh
/addagi xxx tăng point nhanh nhẹn
/addvit xxx tăng point thể lực
/addene xxx tăng point năng lượng
/addcmd xxx tăng point mệnh lệnh
/change tự động làm nhiệm vụ
/money 99999999999
/taydiem
/taymaster
/changeclass dw,dk,dl,rf ( lệnh đổi gới tính)
/reset ( reset trong game khi đạt 400lv )
/reset auto ( reset tự động )

/attack (lệnh đánh tự động)
/offattack (treo off tự động đánh,reset )
bắt buộc gõ /attack và /reset auto trước khi offattack ( không thấy reset thì phải tự hỏi làm sao)
f10 menu game
f6 cam 3d
Mupvponline