SỰ KIỆN ĐUA TOP MU PVP MÁY CHỦ NORIA

- Top all 3 ngày
+ Từ 20h ngày 12/09/2019 đến hết ngày 14/09/2019
+ Tính theo BXH ALL và bảng Khác ( master )

-Top all 5 ngày
+ Từ 20h ngày 12/09/2019 đến hết ngày 18/09/2019
+ Tính theo BXH ALL và bảng Khác ( master )

-Top Chủng Tộc 10 ngày
+ Từ 20h ngày 12/09/2019 đến hết ngày 21/09/2019
+ Tính theo BXH Chủng Tộc và bảng Khác ( master )

-Phần thưởng cập nhập tại trang chủ
mu-pvponline .com