SỰ KIỆN ĐUA TOP MÁY CHỦ MỚI ARENA
- Top all 3 ngày
+ Từ 20h ngày 27/11/2019 đến hết ngày 30/11/2019
+ Tính theo BXH ALL và bảng Khác ( master )
+Khi số reset,lv bằng nhau sẽ tính theo điểm master các nhân vật

-Top all 7 ngày
+ Từ 20h ngày 27/11/2019 đến hết ngày 03/12/2019
+ Tính theo BXH ALL và bảng Khác ( master )
+Khi số reset,lv bằng nhau sẽ tính theo điểm master các nhân vật

-Top Chủng Tộc 10 ngày
+ Từ 20h ngày 27/11/2019 đến hết ngày 06/12/2019
+ Tính theo BXH Chủng Tộc và bảng Khác ( master )
+Khi số reset,lv bằng nhau sẽ tính theo điểm master các nhân vật

-Phần thưởng cập nhập tại trang chủ
- Top Tu Tiên
+ Từ 20h ngày 27/11/2019 đến hết ngày 10/12/2019
+ Những Người đầu tiên đạt cấp tu tiên đạt 40 nhận 01 Siêu wing 3 full + 13( nhân vật đạt top này không dc nhận thêm top1,2)
+ Top 1 01 wing 3 luck + 13 + 1 dòng tuỳ chọn + 200B
+ Top 2 01 wing 3 luck + 11 + 150B

- Top Kill Boss ( đợt 1 )
+ Từ 20h ngày 27/11/2019 đến hết ngày 10/12/2019
+ Top1 01 vũ khí rồng cấp 2 full + 300.000 Gcent
+ Top2 300.000 Gcent
+ Top3 200.000 Gcent
-Kundun + 30 điểm, Medu,Selupan,Kimlong + 50 điểm, All Boss vàng + 10 điểm
Mupvp