Cách 1
Nap qua ung dung ví MOMO
sdt id ví 0982404687
1000 = 1200 Gcent


Cách 2
Nap qua hinh thuc CK
CTK DOAN HUU CONG
CHI NHÁNH Tu SƠN,TiNH BaC NINH
STK 43310000380947
Ngan hang BIDV
1000 = 1200 Gcent


Cách 3
Nap bang car Viettel
1000 = 1000 Gcent
tích nạp


100.000 30b 30s


200.000 1 sói tấn công hoặc phòng thủ


500.000 02 bộ nguyên liệu wing3 ( có thể nhận w3 luck thay nguyên liệu )


1.000.000 01 bộ Ring Pedan full exc + 15


1.500.000 01 vũ khí rồng cấp 2 full + 15 full socket khuôn 3


2.000.000 01 nâng cấp w3 thành w4 full + 15


3.000.000 01 set Huyết Thần full Thần + 13 full socket khuôn 3


4.000.000 01 nâng cấp bộ Ring Peden full 5 socket khuôn 5 ( tùy chọn công thủ )


5.000.000 nâng cấp sét Huyết Thần full khuôn 3 thành sét Thánh Thần full khuôn 4

7.000.000 nâng cấp set thánh thần full 15 khuôn 4 thành set thức tỉnh full khuôn 5 hoặc set ss8 full khuôn 5

Mupvp