Cách 1
Nap qua ung dung ví MOMO
sdt id ví 0982404687
10.000 = 13.000 Gcent


Cách 2
Nap qua hinh thuc CK
CTK DOAN HUU CONG
CHI NHÁNH Tu SƠN,TiNH BaC NINH
STK 43310000380947
Ngan hang BIDV
10.000 = 13.000 Gcent


Cách 3
Nap bang car Viettel
10.000 = 10.000 Gcent

CHÚ Ý
+ PM trực tiếp fb MUpvp để yêu cầu hình thức nạp
link : https://www.facebook.com/MUpvponline-375185596590552
hoặc SMS 0982 404 687

Mốc Tích Nạp

100.000 30b 30s


200.000 1 sói tấn công hoặc phòng thủ


500.000 02 bộ nguyên liệu wing3 ( có thể nhận w3 luck thay nguyên liệu )


1.000.000 01 bộ Ring Pedan full exc + 15


1.500.000 01 vũ khí rồng cấp 2 full + 15 full socket khuôn 3


2.000.000 nâng cấp 01 w3 thành siêu w4 full dòng + 15


3.000.000 01 set Huyết Thần full Thần + 15 5 dòng socket khuôn 3


4.000.000 nâng cấp bộ Ring Peden full 5 socket khuôn 5 ( tùy chọn công thủ )


5.000.000 nâng cấp sét Huyết Thần full khuôn 3 thành sét Thánh Thần full Thần khuôn 4


7.000.000 nâng cấp sét Thánh Thần full khuôn 4 thành sét Thức Tỉnh full Thần khuôn 5 hoặc siêu set SS6

MU pvp