-CÁC LỆNH CƠ BẢN
/addstr
/addagi
/addvit
/addene
/addcmd
/reset
/reset auto ( kích hoạt rs tự động khi 400lv phí 10tr zen )
/change ( lệnh làm nhiệm vụ )
/pkclear
/attack ( lệnh tự động đánh yêu cầu phải có skill chỉ định )
/money 999999999 ( lệnh zen sử dụng trong bản test game )
/changeclass dw
F6 cam 3D
F10 menu game

- HƯỠNG ĐÃN OF ATTACK ( tự động đánh, tự động reset khi tắt máy )
+ bước 1 gõ /attack ( không sử đụng cùng với auto game )
+ bước 2 gõ / offattack
thực hiện song bước 2 thấy game tự đẩy là ok
+bắt buộc gõ /reset auto , zen kiếm đầy đủ trước khi offattack ( không thấy reset thì phải tự hỏi làm sao)

- HƯỠNG DẪN CỘNG HƯỞNG
Đặt 2 Item cùng loại vào cửa sổ giao dịch với NPC Cộng hưởng
Item chính cần cộng hưởng lên đặt bên trái (Nếu xịt Item chính không bị mất)
Item cấp thấp ko thể CH đc cho Item cấp cao (Cấp ở đây là Item cấp 1,2,3,4 và 380)
Item phụ cần lấy tính năng để sang bên phải
chi phí cộng 10k wcoic tỉ lệ thành công 100%