EVENT KILL BOSS MÁY CHỦ ARENA ( ĐỢT 2)
+ Từ 21h ngày 22/01/2020 đến hết ngày 31/01/2020
+ Top1 4 ngọc thần + 300.00 Gcent
+ Top2 3 ngọc thần + 200.00 Gcent
+ Top3 2 ngọc thần + 100.00 Gcentt
-Kundun + 30 điểm, Medu,Selupan,Kimlong + 50 điểm, All Boss vàng + 10 điểm
Mupvp