Cách 1
Nap qua ung dung ví MOMO
sdt id ví 0982404687
10.000 = 13.000 Gcent


Cách 2
Nap qua hinh thuc CK
CTK DOAN HUU CONG
CHI NHÁNH Tu SƠN,TiNH BaC NINH
STK 43310000380947
Ngan hang BIDV
10.000 = 13.000 Gcent


Cách 3
Nap bang car Viettel
10.000 = 10.000 Gcent

CHÚ Ý
+ PM trực tiếp fb MUpvp để yêu cầu hình thức nạp
link : https://www.facebook.com/MUpvponline-375185596590552
hoặc SMS 0982 404 68

MỐC TÍCH NẠP

100.000 30b 30s

200.000 1 sói tấn công hoặc phòng thủ

500.000 02 bộ nguyên liệu wing3 ( có thể nhận w3 luck thay nguyên liệu )

1.000.000 01 bộ Ring Pedan full exc + 15

1.500.000 01 vũ khí rồng cấp 2 full + 15 full socket khuôn 3

2.000.000 nâng cấp 01 w3 thành siêu w4 full dòng + 15

3.000.000 01 set Huyết Thần full Thần + 15 5 dòng socket khuôn 3

4.000.000 nâng cấp bộ Ring Peden full 5 socket khuôn 5 ( tùy chọn công thủ )

5.000.000 nâng cấp sét Huyết Thần full khuôn 3 thành sét Thánh Thần full Thần khuôn 4

7.000.000 nâng cấp sét Thánh Thần full khuôn 4 thành sét Thức Tỉnh full Thần khuôn 5 hoặc siêu set SS6

10.000.000
nâng cấp sét Thức tỉnh khuôn 5 thành sét Master full Thần khuôn 5

TÍP NẠP EVENT SIÊU WING,SIÊU PEST SOCKET ( even không tính cộng vào tích nạp tổng)


-500.000 (1)
+ Khảm full 5 dòng socket khuôn 1 cho Wing , Pest tuỳ chọn thuộc tính 5 dòng ( áp dụng cho W3,W4 pest lv1,lv2)

-1.000.000 (2)
+ Tăng cấp socket khuôn 1 tại mốc 1 thành khuôn 2 tuỳ chọn lại thuộc tính

-1.500.000 (3)
+ Tăng cấp socket khuôn 3 tại mốc 3 thành khuôn 4 tuỳ chọn lại thuộc tính


-3.000.000 (4)
+ Tăng cấp socket khuôn 3 tại mốc 3 thành khuôn 4 tuỳ chọn lại thuộc tính-5.000.000 (5)
+ Tăng cấp socket khuôn 4 tại mốc 4 thành khuôn 5 tuỳ chọn lại thuộc tính

MUpvp