- Nhằm tạo 1 games vui chơi giải trí cho tất cả thành viên Mu pvp
BQT game mở hứơng chơi mới cho các thành viên game cụ thể như sau
- Thời Gian cập nhập 20h ngày 16/10/2020
- Tạo nhân vật mới tại máy chủ Noria có ngay 50 reset và 24000 điểm point
+ Các nhân vật đã hoạt động có thể pm mupvp để nhận 50 Reset và 24000 điểm
+ Mốc point hiện tại cố định, Reset, Uplvl không nhận thêm point ( cần thiết có thể cập nhập thêm hãy đợi )
+ Khi Nhân Vật đạt được số Reset tương ứng có thể đem đi đổi phần quà với số reset đó
+ Khi thực hiện đổi phần quà Nhân Vật quay về số Reset khởi đầu
= 50 RS
- Phần quà được thực hiển đổi
+ 05 ngọc cấp độ > RS để đổi 100
+ 01 W3 Luck > RS để đổi = 150
+ 200k Gcent web > RS để đổi = 200
+ 10 Ngọc hoàn hảo > RS để đổi = 230
+ 01 Ngọc thần > RS để đổi = 250
+ 01 bộ ring pedan 3 dòng tùy chọn > RS để đổi = 300
+01 Pest lv2 > RS để đổi = 350
+ 01 set full, socket k5 (hoàng long,quỷ vương,chiêm tinh,RF
set380 > RS để đổi = 400
+ 01 Siêu wing 3 full > RS để đổi = 450
+ 1,5tr Gcent web > RS để đổi = 550
+ 01 set super full thần tùy chọn class > RS để đổi = 700
Mupvp